Instructor Profile
News & Events
Gallery
Links
Makotokan Budo
Makotokan Budo
Visiting Dignitaries
 

 

Satoshi Takeda Sensei Colin Hackett, Satoshi Takeda Sensei, William Haynes Gordon Jones Shihan, UKA Gordon Jones Shihan
Training with Gordon Jones Shihan 5th Anniversary Dinner Training with Colin Hackett Sensei Colin Hackett Sensei
Training Renshinkan Dojo Saburo Takayasu Shihan Saburo Takayasu Shihan Colin Hackett Sensei 5th Dan Chief Instructor Australasian Aikikai
Gordon Jones Shihan 6th Dan - Gasshuku 2010 Gordon Jones Shihan 6th Dan - Gasshuku 2010 Gordon Jones Shihan 6th Dan - Gasshuku 2010 Paul Starling Shihan 7th Dan Gojukai Karate
Chico Xerrie Sensei 5th Dan Kenkyokai. Fudoshin Dojo Queensland at Makotokan Sept 2012 Steve Seymour Sensei 6th Dan Kenkyokai at Makatokan August 2012 Gordon Jones Shihan - Spring Seminar Nov 2012  


info@makotokan.com.auMakotokan Budo - A.B.N. 35 036 832 702 • Castle Hill, Sydney. NSW Australia • Tel: (612) 9639-7838
Copyright © Makotokan Budo 2005 •